Волна патриотизма

Сегодня в Рийгикогу будет обсуждаться заявление, текст которого приведен ниже:

«179 AE
RIIGIKOGU AVALDUS

TUNNUSTUSE AVALDAMINE EESTI KODANIKELE

Võttes aluseks Eesti Vabariigi põhiseaduse ja lähtudes sellest, et tulenevalt rahvusvahelisest õigusest ei katkenud Teises maailmasõjas okupeeritud Eesti Vabariigi õiguslik järjepidevus,
avaldab Riigikogu tunnustust Eesti Vabariigi kodanikele, kes tegutsesid Nõukogude Liidu või natsionaalsotsialistliku Saksamaa okupatsiooni aastatel Eesti Vabariigi de facto taastamise nimel.
Riigikogu mõistab hukka Nõukogude Liidu ja natsionaalsotsialistliku Saksamaa repressiivse poliitika ning nende isikute tegevuse, kes nimetatud režiimide teenistuses on toime pannud inimsusevastaseid kuritegusid, sõltumata nende kodakondsusest ja kuritegude toimepaneku kohast.»

Перевода я нигде не нашел, пришлось делать его самому:

«179 АЕ
Заявление Рийгикогу

Выражение признательности гражданам Эстонии

Читать далее